Under den senaste månaden har flera fall där LSS (lagen om stöd och service) inte fungerar som det är tänkt uppmärksammats på Höglandet. Detta har sitt ursprung i ett antal domslut från förvaltningsdomstolen där tillämpningen av domarna har påverkat möjligheterna för många personer med funktionshinder att få den assistans de behöver.

Så ska det inte vara. Alla människor i Sverige som har rätt till assistans ska också få det. Därför har regeringen vidtagit ett antal viktiga åtgärder för att hindra att oklarheter i lagstiftningen inte drabbar människor som har rätt till LSS.

Socialdemokraterna tycker att LSS är en viktig frihetsreform som skapar möjlighet för de med behov av assistans att klara vardagen och få en möjlighet att leva som andra. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen satt in ett antal åtgärder för att förhindra att människor kommer i kläm. Bland annat görs följande fyra lagändringar:

Annons

• Assistansen ska, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av tidigare ordning.

• Försäkringskassan ska, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna.

• Kommunerna får förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.

• Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp ska kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Samtidigt genomförs också en utredning som tar ett helhetsgrepp på hela LSS och som ska ge regeringen verktyg att ta ett helhetsgrepp om LSS-reformen.

Vår ingång är tydlig: LSS ska bidra till att levnadsvillkoren blir mer jämlika. Socialdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för att de som har rätt till assistans enligt LSS också får det.

PETER PERSSON (S)

Riksdagsledamot från Jönköpings län

LSS