Skolminister Blanquer tillade även att Det vore bra ur hälsosynpunkt att barn före sju års ålder inte tillbringar för mycket tid, eller ingen tid alls, framför skärmar”, skriver Mona Nilsson i ett pressmeddelande.

Annons

Denna nyhet fanns i fransk media den 10 december 2017, men i Sverige fanns inte ett ord, media fann inte detta intressant? Svenska myndigheter säger att det inte är någon riska att barn skadas, men det gäller bara i Sverige.

Inom det franska skoldepartementet håller man på att förbereda hur förbudet praktiskt kan genomföras, exempelvis med hjälp av låsbara boxar. Beslutet och beskedet om att barn upp till 7 års ålder inte bör använda skärmar alls eller mycket litet bör ses i ljuset av den franska myndigheten ANSES omfattande expertutredning om hälsorisker för barn med användning av trådlös teknik och skärmar som publicerades 2016. Utredningen, som fokuserade på risker för barn under 7 år, visade att barns psykiska hälsa och kognitiva förmåga (inlärning, minne) riskerar att försämras vid användning av skärmar och trådlös teknik. ANSES kom också fram till att barn absorberar mer strålning från mobiler och annan trådlös teknik än vuxna samt att gränsvärdet inte är anpassat för någon individ under 130 cm. Tilläggas kan att mobilen är redan förbjuden i skolsalarna sedan den 12 juli 2010 enligt den franska skollagen (article L511, code de l’éducation).

Jag har hämtat mycket av informationen från Strålskyddsstiftelsen, som i flera år arbetar för en strålningsfri skola i Sverige, men här finns inget gehör från riksdag, regering eller andra myndigheter. De följer ensidigt telekomindustrin rekommendationer.

Egon Reiver, ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län