Miljöpartiet kommer att fortsätta driva linjen om att Centralskolan i framtiden ska användas för utbildningsverksamhet. Det blir en av våra viktigaste valfrågor och det finns även ett folkligt stöd för den linjen. I svaret till Miljöpartiets motion, om att utreda hur och i vilken form Centralskolan kan användas i utbildningsform igen, står det att 40 procent av deltagarna i medborgardialogen angav att de ville att det skulle bedrivas någon form av utbildning, däribland högstadium, förskola och vuxenutbildning. Alltså är det en betydande andel av de som deltog i medborgardialogen som vill ha utbildningsverksamhet där.

De övriga svaren i medborgardialogen var uppdelade på bostäder, verksamhetslokaler, skapande verksamhet och föreningslokaler. Eftersom medborgardialogen är oerhört viktig när kommunen stadsplanerar framtida kvarter så behöver politikerna visa att vi har lyssnat på de som har engagerat sig i medborgardialogen samt att vi tar hänsyn till hur verkligheten ser ut, med stora elevökningar inom grundskolan. Annars riskerar medborgardialogen uppfattas av kommuninvånarna mer som "för syns skull" och det är det förmodligen ingen som vill.

Miljöpartiet tycker också att vi ska vidareutveckla kvarteret Ärlan, samtidigt som vi behåller dess arkitektoniska charm. Huvudbyggnaden är trots allt från slutet av 1800-talet, vilket ger en karaktär som är oerhört betydelsefull i Nässjö stadskärna. Flera av de förslagen som nämns i medborgardialogen är spännande och intressanta förslag som vi i Miljöpartiet tror går att kombinera med skol- och utbildningsverksamhet i samma kvarter. Det behöver definitivt utredas vidare.

Annons

Rikard Salander (MP)

Gruppledare

Ledamot i kommunfullmäktige