Långa raksträckor med fri sikt lockar till höga hastigheter som mer hör hemma på Europavägar. Visserligen finns det hastighetsskyltar som föreslår 40, 60 eller 70 km, men bara föreslår, så ta det som en rekommendation och inget annat.

Här passerar timmertransporter, långtradare, privatbilister, hantverkare, kommunens hemtjänst, mjölkbilar i valfri hastighet genom det för övrigt så familjevänliga Solberga.

VI SOM BOR eller går längs med väg 959 med våra barnvagnar, hundar, cyklande barn, vi har blivit så skickliga på att snabbt ta ett steg ut på dikesrenen och ner i diket när fordon närmar sig ty här finns heller varken gång- eller cykelväg, förutom en mycket liten sträcka mot Solberga skola.

Vilken politiker i Nässjö kommun är beredd att ta strid för den snart outhärdliga trafiksituationen genom Solberga?

Vilket parti vågar prioritera kommunens småorter?

Fruntimret vid vägen