Först sparkades generaldirektören för Försäkringskassan A-M Begler förra veckan. Hon som enbart sett till att följa regeringens regleringsbrev till fullo. Regleringarna har gett upphov till en rad mänskliga katastrofer under den tid som vi har tvingats se hur det omänskliga styrandet av svårt funktionshindrade barn krossat intentionerna med LSS och också allt förtroende för en haltande regering.

I sista stund, fem månader före valet, vill man helst glömma sina tidigare beslut – vem kan ha förtroende för sådant agerande?

Kriminaliteten inom LSS och andra sociala välfärdssystem skall och måste beivras – läs gärna Södertäljedomarna kring både grovt utnyttjad hemtjänst-och assistentersättningar. (34 dömda till som mest 6 års fängelse!)

Men att utifrån 5-10 procent kriminella anklaga de mest utsatta grupperna i samhället har inte bara varit fel och kränkande utan också förödande. De personer som under de hårda regleringsbreven har blivit drabbade hoppas jag nu retroaktivt också kan få sina rättigheter tillgodosedda. Kanske kan vi hoppas på att ansvariga ministrar nu också vågar ta det steget och erkänna tidigare fel?

Lars Saxholm

Tranås

LSS