Eksjö kommun avser att vid Mycklaflon bygga VA-system för 66 fastigheter för en kostnad av 28 miljoner; uppskattad efter 2014 års kostnadsnivå av Eksjö Energi.

Om kommunen istället köper ett minireningsverk till var och en av fastigheterna skulle det kosta kommunen 66 gånger 125 000 kronor, det vill säga 8 250 000 kronor. Flera företag anger idag vid förfrågan beloppet cirka 125 000 kr för komplett installation. Genom viss samordning/gruppering av fastigheter till gemensamt minireningsverk kan kostnaden sänkas ytterligare.

Politiker i Eksjö kommun: Tänk till en gång till innan ni fortsätter med kommunalt VA vid Mycklaflon!

Ekonomiskt medveten