År 2011 byggde vi nytt kostall, satsade åtskilliga miljoner kronor på att förbättra och göra gården mer bärkraftig. Idag driver jag den tillsammans med min fru och två söner.

Nu till ämnet, det stora problemet som uppkommit: vildsvinen. Eller jägarna? Vet inte vilket som är störst?

För varje år blir problemet större och större: Fälten bökas upp, maskiner förstörs och foder kasseras.

Vildsvinen har funnits sedan länge i Sverige. År 1770 utrotades de, senare var det en mindre begåvad person som hade vildsvin i hägn och släppte ut.

Sedan 1900-talets mitt har de ökat lavinartat! När de utrotades förstod man att dessa djur inte kunde vara i jordbrukslandskapet. Vem bär nu ansvaret för att detta skadedjur nu finns idag?

Jag anser att det är jägarna som bär del av ansvaret, det är de som vill ha en stam.

Min åsikt är att vi inte kan och ska ha ett enda vildsvin och ska förklara varför: Vildsvin är extrema flockdjur, och även en liten stam skulle förstöra. Det räcker med en flock på en åker hos en bonde, stora eller små fält spelar ingen roll, det betyder mycket för den enskilde som det drabbar.

Annons

Vilken annan yrkeskategori skulle finna sig i att få sitt dagsverke raserat? Skulle vilja se den målare som skulle finna allt det han målat vara förstört eller den snickare som skulle finna det han snickrat vara nedrivet när de kommer tillbaka till jobbet, och sedan finna sig i det och bara börja om på nytt.

Detta händer gång efter gång, år efter år och ingen försäkring gäller för detta.

Nej, något måste göras, och det nu!

Jägarna litar jag inte på, men det finns undantag. Speciellt om de själva har lantbruk.

Läget är problematiskt på många sätt. Vi bönder utfordrar vildsvinet ofrivilligt med våra grödor, jägarna skjuter dem och stoppar dem i frysen eller säljer.

Om inte LRF tar tag i frågan om utrotning finns bara ett sätt, kraftigt höjda jaktarrenden, som ersättning att återställa allt.

På tal om jakt, säg varg till en jägare, då låter det annorlunda. Helt plötsligt skulle vi spela i samma lag.

Vildsvin är allätare och med andra ord äter de varandra och även kadaver, personligen skulle jag aldrig vilja äta vildsvin. Vem vill äta t ex grävling och räv? Nej, ät istället tamgris, de äter födan man serverar dem, och förstör inte för lantbrukaren.

LRF står för Lantbrukarnas RiksFörbund. Se då till att gå lantbrukarnas levebröd och intressen till mötes!

Våga göra som danskarna skall göra: Utrota vildsvinen.

Vill poängtera att jag vet och känner också jägare som hjälper till att skjuta vildsvin, och som heller inte vill ha dem.

Jag skyller inte problemet enbart på alla jägare, ansvaret bär stora skogsbolag, Svenska Jägarförbundet, LRF samt Sveriges riksdag.

Tack för mig,

Lantbrukare Bengt Jacobsson

Rödje Gård, Tranås