Nu har det hänt! Det vi fruktade och misstänkte: Tjänstemannaledningen i landstinget har fullföljt sin dolda agenda och gjort ett upplägg där våra folkvalda ställts inför faktum: ”Ta bort de autonoma sjukhusen och baka ihop dem till en gemensam organisation. Cheferna ska placeras i Jönköping, och kan bestämma utan nämnvärd politisk insyn om vad som händer på Höglandet. Då, och endast då kan vi spara!”.

Har vi som arbetar varje dag med patienter involverats eller ens informerats? Nej, vi fick läsa detta på intranätet häromdagen! Visste våra chefer? Nej, de fick läsa det på intranätet samtidigt som vi!

Vi har frågat återkommande om en sann dialog, men de högsta tjänstemännen har svarat undvikande – inte ljugit, men undanhållit sanningen – in i det sista. Så gör man bara om man är rädd för sanningen och fakta! Eller är maktfullkomlig. Båda lika illa.

Det hade kunnat bli så bra. Vi ville bli involverade! Vi ville ha bra chefer som kan förankra och leda. I stället gav man oss en sjukhusdirektör, som många av oss tyckte gjorde ett allt sämre jobb.

Priset är en avlövad kirurgklinik och ett sjukhus som tappat sugen. När vi upprepat påpekade att vederbörande inte fungerade, lyssnade man inte; inte förrän vi gick ut i media och appellerade till lokalpolitikerna. Nu är den chefen borta, men man har valt att inte aktivt rekrytera någon ersättare.

Varför har man inte rekryterat ny sjukhusdirektör? Det förstår vi nu. Man ville inte ha någon insyn i det som nu snart ska förverkligas. Det Höglandssjukhus som för fem år sedan toppade rankingen för nyutexaminerade läkare som utbildningssjukhus – i Sverige – ska nu försvinna som självständigt sjukhus.

Annons

Anledningen? Man måste spara och vi måste bli mer högspecialiserade. Detta säger landstingsråden, som ett eko av tjänstemännens powerpoint-presentationer. Har man frågat oss, vi som är högspecialiserade på att arbeta med människor – patienter? Nej! Vi har träffat dem, men deras frågor till oss om vad vi tycker har gång på gång uteblivit.

Vilar denna sammanslagning på väl underbyggd saklig grund? Nej! Man säger sig ha gjort en översyn, vilket i och för sig stämmer. Men den är att betrakta som ett beställningsverk, gjord av en lojal före detta underchef, numera självutnämnd organisationsexpert, med erfarenheter från chefsjobb i… Jönköping!?

Räcker denna översyn med sina faktamässiga brister för att göra något så fundamentalt som att i realiteten ta bort organisationen med tre sjukhus? Och med risk för stora kostnader i samband med omorganisationen och personal som tappar sugen? Ja, tydligen! Här behöver man inte redovisa miljonerna!

Exempel från andra håll? I Stockholm, Göteborg och Skåne har man gjort exakt detta. Men besparingarna har uteblivit. Personalen är missnöjd. Patienterna skickas runt mellan sjukhusen. Sjukhusen har platsproblem. Det vet dem av oss som arbetat där. Det vet ni via media.

Är vi som skriver under här en liten grupp motsträvare? Nej, nästintill alla vi pratar med tycker att detta är dåligt förankrat och är onödigt brådstörtat.

Många orkar inte längre eller vågar inte göra det vi nu gör: försöker nå fram med våra röster till de som bestämmer. Cheferna fick reda på detta den 12 november och beslut ska fattas inom två veckor, 25 november. Och detta gäller den sannolikt största organisatoriska förändring på Höglandet detta århundrade!

Vad kan du som väljare och patient på Höglandet göra? Politikerna ska snart besluta i frågan, redan den 25 november! Kontakta din landstingspolitiker och säg: vänta, tänk efter, före! Bordlägg frågan och involvera personalen, förankra brett politiskt. Se till att belysningen blir bred och transparent. Låt oss samla mer information innan beslut! Det är ni och era anhöriga värda!

BJÖRN ORRHEDE, överläkare, anestesikliniken,TOMASZ STYPA, överläkare, kvinnokliniken, JESPER RAABY, överläkare, anestesikliniken

HENRIK BJÖRKMAN, specialistläkare, kirurgkliniken,SARMAD HANNA, specialistläkare, kirurgkliniken,JOHAN HOLMBERG, överläkare, kvinnokliniken,PETER TILLANDER, överläkare, ortopediska kliniken,SÖREN DAM-LARSEN, överläkare, medicinkliniken,ROGER GUNNARSSON, överläkare, medicinkliniken, LILLIAN CARLSSON PÄHN, överläkare, medicinkliniken,ISABELL HERNANDEZ, överläkare, medicinkliniken, BENNY LAGERSTRÖM, överläkare, röntgen,HENNI MATIKAINEN, ST-läkare, anestesikliniken,KARIN PANSELL, ST-läkare,kirurgkliniken, OVE THRANE, överläkare, ortopediska kliniken,SONJA CARLBOM, överläkare, ortopediska kliniken,CARLO MUCCHIANO, överläkare, anestesi,HENRIETTAE STÅHLBRANDT, ST-läkare, röntgen