— Hennes tidiga ingripande stoppade branden. Spisrelaterade bränder börjar ofta som små men växer och växer snabbt. En tidig insats kan därför få väldigt stor betydelse. Nu blev bara köket brandskadat och rökskadorna går att fixa till snabbt.

— Vi rekommenderar alla att ha brandvarnare hemma för tidig upptäckt men också helst en sexkilos pulversläckare och en brandfilt. Töm pulversläckaren mot brandhärden och sätt sedan dig själv i säkerhet.

Anna Roth har blivit lovad en nyfylld brandsläckare som ska ersätta den hon tömde. Det är hon nöjd med.

— När det gällde kände jag att alla brandövningar jag varit med om i skolan och på andra ställen verkligen var till hjälp. Tack vare dem visste vi på något sätt vad vi skulle göra, säger hon och fortsätter:

— Det visar att det är viktigt att öva. Jag hoppas vi kan ha en övning här i huset där vi går igenom hur alla ska agera.