Tidigare har man mestadels talat om problemet kring hemlösa katter vid sommarslutet, då så kallade "sommarkatter" brukar dyka upp. Men trenden med att folk tröttnar på sina djur över sommaren och lämnar bort dem verkar ebba ut allt mer.

— Hemlösa katter dyker upp mer jämnt fördelat över året och antalet sommarkatter minskar för varje år, berättar Kitty Blixt, engagerad i Djurskydd förening.

Föreningen jobbar aktivt för att öka medvetenheten kring inköpet av husdjur och menar att detta arbete kan stå som förklaring till det sjunkande antalet sommarkatter.

Skaffa katt

Annons

Enligt djurskyddslagen måste man se över katten minst två gånger per dag och att kastrera, ID-märka, registrera och vaccinera katten är något alla kattägare bör göra. Det kan även vara bra att testa sig för allergi innan man bestämmer sig för att skaffa katt.

— Köper ni katt hos oss har vi redan ordnat med allt som behövs och det kostar mer om man gör det på egen hand, berättar Kitty.

Öppet hus

På söndag har Djurskyddet Öppet hus mellan två och tre på eftermiddagen i sin lokal på Förrådsgatan 2 i Eksjö. Förra gången de hade Öppet hus fick man säga stopp då det redan efter kvart hade kommit över 20 personer. Föreningen har nyligen även fått ta emot två kattfamiljer med sammanlagt nio små ungar, vilket förväntas bli väldigt uppskattat utav besökarna.

— Vi har 16 vuxna katter och hoppas även på att de äldre katterna ska kunna få ett hem, säger Kitty.

På deras Facebook-sida säljer de nästan lika många katter som vid de tillfällen de har Öppet hus, vilket gör det viktigt att hålla en trevlig miljö på sidan. Det tycks finnas många starka åsikter kring vilket ansvar en har som kattägare och Ann menar att man inte ska vara för snabb i att döma andra i deras val.

— Alla kan inte alltid ta hand om en katt och många gånger vet man heller inte orsaken till varför. Därför tas opassande kommentarer på Facebook alltid bort då vi inte vill hänga ut någon utan bara är glada om vi kan hitta nya hem åt våra katter, säger Ann.