Tv 4 rapporterade nyligen om att intresset bland unga för att spela klassiska orkesterinstrument minskat kraftigt i hela landet. Som exempel nämnde man att musikskolan i Eskilstuna sedan millennieskiftet tappat fyra av tio elever på trä- och bleckblåsintrument, och att Malmös musikhögskola på samma tid halverat antalet sökande till klassiska orkesterinstrument. Det är dock en utveckling man inte kan identifiera sig med på kulturskolan i Eksjö.

— Jag har inga exakta siffror sedan millennieskiftet, men vi har i alla fall inte sett någon nedgång de senaste åren. Här är orkesterunderlaget fortfarande starkt, säger Peter Parkrud, chef för kulturskolan i Eksjö.

Musiklivet flödar

Emma Thimberg, lärare i saxofon och klarinett på kulturskolan, håller med.

— Så länge jag har varit här har det inte minskat, snarare tvärtom. Det klassiska musiklivet flödar här och jag tror det gör Eksjö till en attraktiv och rolig stad att bo och vara i, säger hon.

Den stora anledningen till att Eksjö går mot strömmen ser de båda att den lokala traditionen är.

Annons

— Musiken är väldigt synlig här i Eksjö, med vaktparaderna på somrarna och mycket musik utomhus. Då når den ut till allmänheten, säger Thimberg.

— Och så skulle man kunna tolka det som att vi har bra utbildningar och orkesterverksamhet här, menar Parkrud.

Kulturskolorna breddas

Att utvecklingen ser ut som den gör i stora delar av övriga landet är förstås inget muntert faktum för de två.

— Nej, det är ju inte alls kul. I slutändan drabbar det ju de stora orkestrarna och jag tror det är viktigt att den här musiken får leva kvar, säger Thimberg.

Parkrud spekulerar i anledningarna:

— Man frågar sig varför. Att musikskolorna breddat sina utbud och blivit kulturskolor kan vara en del. Men det är också bra för med ett bredare utbud tar man tillvara fler unga människors intresse att uttrycka sig konstnärligt, säger Parkrud.

— Samtidigt ser musiken lite annorlunda ut i dag. Det är lättare för ungdomar att komma i kontakt med populärmusik. Att så många unga människor i Eksjö då ändå väljer klassisk orkestermusik tycker jag är fascinerande, fortsätter han.