Sett till enbart det fjärde kvartalet gick Itab med en förlust på sju miljoner kronor. En orsak är att koncernen genomför ett effektiviseringsprogram som påverkat resultatet särskilt under det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick för hela 2018 till drygt sex miljarder kronor, vilket är en liten minskning jämfört med året innan då resultatet var 6 381 miljoner kronor.

Förhoppningsfull

Ulf Rostedt är trots allt relativt förhoppningsfull inför framtiden och ger i rapporten dessa utsikter.

”Som tidigare kommunicerats förslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018, detta för att stärka balansräkningen på lång sikt. Förändringen i branschen gör att marknaden på kort sikt är svårbedömd och mycket volatil.Vi följer marknadsutvecklingen noga och har ett fortsatt högt tempo i våra effektiviserings- och kapitalrationaliseringsprogram.

Samtidigt har vi stort fokus på att ta nya kunder genom att marknadsföra vår helhetserbjudande ännu mer tydligt mot såväl befintliga kundkategorier som mot nya närbesläktade kundgrupper. Samtliga åtgärder syftar till att möta en mer volatil och förändrad marknad på kort sikt samt att stärka ITABs marknadsposition på lång sikt. Marknaden är under förändring men med beaktande av det förändrings- arbete vi genomför på sälj- och marknads- sidan samt att vårt effektiviseringsprogram utvecklas enligt plan ser jag fram emot 2019 med tillförsikt.”

Annons

Itab har i dag drygt 3300 anställda i ett flertal länder i Europa. I Jönköping och Nässjö jobbar ungefär 350 personer.

LÄS MER: Årsbokslut 2017 – Itabs vinst en halv miljard kronor