Det har gått snart två månader sedan tvillingarna hittades döda i sitt hem. Föräldrarna anhölls, på sannolika skäl misstänkta för vållande av annans död. Den rättsliga utredningen pågår ännu, och åklagaren inväntar svar från obduktionen.

Parallellt med rättsprocessen har Eksjö kommuns agerande varit föremål för utredning.

I ett led i Lex Sarah-anmälan gjorde Eksjö kommun en internutredning, i ett försök att klarlägga om kommunen agerat korrekt.

Den är inte tillräcklig, enligt IVO:s bedömning. Ett tillsynsärende öppnades därför under fredagen, på myndighetens egna initiativ.

Annons

— Det finns en del frågetecken, säger Erik Kangeryd, enhetschef inom socialtjänstenheten.

Finns det något särskilt som ni saknar?

— Nej, inte annat än att utredningen borde vara mer utförlig, svarar Erik Kangeryd.

IVO har därför begärt in all dokumentation som rör kommunens arbete familjen, från årsskiftet fram till augusti. När materialet har analyserats av myndigheten kan nya frågor formuleras till kommunen. Handläggningen ska ske skyndsamt, men tar ändå tid.

— Vi hamnar nog i december, bedömer Erik Kangeryd.

Eksjö kommun har inget emot en utökad granskning.

— Vi har diskuterat det och vi välkomnar en granskning, säger socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M).

Samtliga handlingar som kommunen har som rör tvillingfallet ska samlas ihop och skickas till IVO under tisdagen.

— Jag tror att det blir bra att en utomstående granskar, säger Marie-Louise Gunnarsson.