Socialnämnden ska senast 15 mars yttra sig över rapporten, och de rekommendationer som kommunrevisionen har föreslagit.

Samtidigt har kommunens förtroendevalda revisorer skrivit till kommunstyrelsen med anledning av socialnämndens stora budgetunderskott. Kommunrevisorerna vill veta vad kommunstyrelsen gjort mot bakgrund av den uppsiktsplikt som den har.

Ändrar inte på något

Annons

Skålberg framhåller att moderaten Anders Karlgrens påpekande inte alls påverkar eller ändrar hans inställning.

— Jag står kvar vid min tidigare oro och kritik beträffande socialnämndens styrning. Rapporten från KPMG har jag i ärlighetens namn varken sett eller läst. Mina synpunkter har jag hämtat från Nässjö kommuns revision och jag har även tagit del av artikel i Smålands Dagblad. Jag hoppas att revisionen i Nässjö kommun är självständig och inte går i ledband med något politiskt parti. Kan vi inte lita på vår egen revision undrar jag varför vi har en sådan?

"Är revisionen inbjuden?"

Skålberg vill också erinra Anders Karlgren, som är ordförande i socialnämnden, om revisorernas anmärkning förra våren.

— Enligt uppgift var det Anders Karlgren som ansvarade för att revisorernas anmärkning avslogs i kommunfullmäktige förra året. Revisionen ska inte ses som en motspelare utan som en medspelare som man kan diskutera med under tiden. Har du eller nämnden bjudit in revisionen för att tillsammans hitta lösningar på problemen, undrar Skålberg.

En sak vill han emellertid ge Karlgren rätt i:

— Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans, LSS, är ett jätteproblem för kommunerna. Men, jag står kvar med mina tidigare synpunkter gällande socialnämnden, slår Kjell Skålberg fast.