Arbetet med att återställa järnvägen efter godstågsolyckan söder om Mariannelund går mot sitt slut. Vagnar och lok bärgades från platsen, loket med hjälp av fyra mobilkranar, för några dagar sedan. I veckan har platsen grävts ur för att få bort eventuellt spill i marken och spårbyggnation pågår. I helgen kommer hela sträckan synas innan trafiken släpps på på måndag igen.

– Men då kommer det vara reducerad hastighet ett tag innan allt sätter sig. Det ska passera ett antal kilo gods innan man släpper på full hastighet igen, förklarar Christian Lejon vid underhållsavdelningen på Trafikverket.

Inget mer spill

Arbetet har lyckligtvis inte visat på ytterligare spill av diesel men reningsutrustning får ändå ligga kvar i den intilliggande ån ett tag till då nederbörd kan föra med sig gömt spill.

Utöver det kommer utredningsarbetet av olyckan, som orsakades av en så kallad solkurva, fortgå. Att en liknande olycka skulle kunna drabba ett persontåg förklarar Lejon ändå är osannolikt.

Mindre risk för persontåg

– De banor där persontåg går går det fler tåg så där får vi snabbare indikation på om något känns konstigt. När godståget väl passerade här hade felet hunnit bli kraftigt, och ett godståg är också mycket tyngre än ett persontåg vilket lättare utlöser en sådan här situation.

Annons

– Sen ska en sådan här olycka inte hända ändå, men det var längesedan vi hade sådan extrem värme under så lång tid. Utredningen får visa vad det var som hände och om man kunde ha förebyggt det på något vis, säger Lejon.

Relaterat: Godståg spårade ur och välte - diesel läckte ut
Relaterat: Flera utmaningar efter tågolyckan
Relaterat: Bärgningsarbetet pågår för fullt