I tisdags träffade Bo Horndahl, Tranås kommuns projektledare för Götalandsbanan, i sällskap med Tom-Åge Johannesen, kommunens mark- och exploateringsansvarige, under två timmar representanter för Sverigeförhandlingen i Stockholm.

Liknande träffar har under mars månad hållits med samtliga berörda kommuner och regioner längs den planerade järnvägssträckan.

Med sig tillbaka hade Horndahl och Johannesen ett förslag till nytt avtal mellan Tranås kommun och staten.

— Avtalet innehåller en del förändringar. Den största är att kravet på förskottsbetalning på 18,5 miljoner kronor, för Tranås del, har förhandlats bort, berättar Bo Horndahl.

Som en piska

Förskottsbetalningen var kopplad till villkoret att 2 000 alternativt 500 nya bostäder, beroende på var den nya stationen hamnar, ska byggas i Tranås. Om så inte skedde skulle förskottet brunnit inne, som ett straff.

— I fråga om antalet bostäder som ska byggas är siffrorna de samma. Även medfinansieringen på 200 miljoner kronor är oförändrad för vår del jämfört med de tidigare avtalet, säger Bo Horndahl.

Annons

Det nya avtalsförslaget innehåller fler förändringar, det heter exempelvis nu att höghastighetsjärnvägen ska byggas i den takt som ekonomin tillåter.

— Det första ramavtalet bekräftades med ett handslag. Det här ramavtalet kommer att bekräftas skriftligt, säger Horndahl.

Kommunerna har nu fram till den 11 april på sig att komma med synpunkter på avtalet.

Väl mottaget

Under onsdagsförmiddagen gick kommunens arbetsgrupp kring Götalandsbanan igenom avtalsförslaget. Gruppen ska inte ha hittat något att ifrågasätta i det nya avtalet.

Horndahl räknar med att det innan semestern ska finnas ett tjänstemannaförslag på om kommunen ska skriva på avtalet eller inte. Det tas i så fall upp till politiska beslut i början av hösten.

— Det blir inget avtal innan det finns laga kraft-vunna positiva kommunfullmäktigebeslut från samtliga kommuner och regioner utmed sträckan, förklarar Bo Horndahl.

— Sedan vinner inte det avtalet i sin tur laga kraft förrän det finns ett regeringsbeslut om höghastighetsbanan. Det beräknas tas under 2018. Så det är åtaganden åt båda hållen.

Parallellt spår

I kommunen pågår parallellt analysen av Trafikverkets så kallade återvalsstudie om dragningen av höghastighetsjärnvägen genom Tranås och det nya stationsläget.

För detta har kommunen återigen anlitat Per Corshammar som expert för att gå igenom utredningen. Dessa synpunkter ska Trafikverket ha senast den 20 juni.