Under måndagsförmiddagen inkom ett tips från en privatperson till Aneby kommun om att flera plantor av den giftiga växten jättebjörnlokan synts växa på kommunens mark.

Kommunen bestämde sig för att ta itu med problemet så snabbt som möjligt och kunde snart hitta flera plantor av växten på Plantgatan.

– Det var i ett bostadsområde och vi vill inte att någon skulle skada sig eftersom att det är en risk, berättar Mattias Isaksson som är fastighetsskötare på Aneby kommun.

– Den största var kanske 55 centimeter hög. Sedan var det en på cirka 40 centimeter hög och resten var småplantor.

Farlig för huden

Växten är en invasiv främmande art som sprider sig oerhört lätt och kan konkurrera ut inhemska arter. Den kan bli upp till fem meter hög, även om den vanligtvis blir upp till tre meter i Sverige, och har stora vita blomflockar och meterbreda blad.

Vid kontakt med jättebjörnlokans växtsaft i kombination med solljus kan brännskadeliknande symptom uppstå med kraftig hudirritation, rodnad och smärtsamma blåsor.

Första fallet i år

Kommunen bestämde sig att gräva upp växterna för att få bort dem.

– Vi började söka information direkt om hur man får bort växten då det var lite oklart om hur vi skulle gå till väga. Man vill inte använda gift heller och det här renligaste sättet, säger Mattias Isaksson.

Det här var det första kommunen sett av jättebjörnlokan i år. Under förra sommaren påträffades en planta som man även då valde att gräva bort.

Annons

– Om det kommer upp fler fall av växten åker gräver upp den så fort vi kan. Nu tog det inte längre tid än en timma förrän det var borta, säger Mattias Isaksson.