Jordbruksverket har sedan lång tid tillbaka haft ett socialt intranät som kallas "Ordet är fritt". Här har medarbetare kunnat diskutera verksamheten, föreslå förbättringar och framföra kritik.

Medarbetarna har kunna välja om de vill stå med sitt namn eller skriva anonymt. Men nu har ledningen för Jordbruksverket tagit bort möjligheten att vara anonym.

— Den här typen av sociala intranät är till för att vi tillsammans ska kunna diskutera verksamheten. Då är det helt omöjligt att vara anonym, säger Christina Herthnek, kommunikationschef på Jordbruksverket.

Hon berättar att det var för mycket personliga påhopp i trådarna på "Ordet är fritt".

— Det var en tråkig ton och ett språk som inte hör hemma i ett socialt intranät på en myndighet.

Flera medarbetare som varit i kontakt med tidningen ser istället förändringen som ett sätt för ledningen att slippa kritik och sopa problem under mattan.

Läst inlägg

Annons

Vi har tagit del av en lång rad inlägg som skrivits på "Ordet är fritt" i samband med beslutet att ta bort möjligheten att skriva anonymt.

Kommunikationschef Christina Herthnek skriver hur hon aldrig hört talas om en arbetsplats som har ett debattforum med anonyma inlägg. Och att i en tid av "nätroll", hatinlägg och hot är anonymitet det sista som behövs. Om medarbetare inte vågar skriva eller säga vad de tycker så måste man ta tag i det, men lösningen är inte anonymitet.

Flera medarbetare skriver att beslutet är bra och att tonen har blivit allt för aggressiv men många är också kritiska till beslutet. Deras argumentation går i huvudsak ut på att det finns en tysthetskultur på myndigheten där medarbetare inte vågar berätta om brister eller kritisera ledningen eftersom de är rädda för repressalier. Att då ta bort rätten till anonymitet blir ett sätt att slippa obekväm och känslig kritik.

För att lösa problemet föreslår de istället att man borde gå till botten med varför vissa medarbetare inte vågar lyfta fram problem utan att vara anonyma. Enligt dem påminner åtgärden snarare om Donald Trumps beteende än om hur en statlig myndighet bör arbeta.

Ingen visselblåsarfunktion

Många myndigheter har en visselblåsarfunktion där medarbetare anonymt kan tipsa om oegentligheter. Någon sådan har dock aldrig funnits på Jordbruksverket. Istället har anställda använt "Ordet är fritt" för att slå larm.

— En visselblåsarfunktion och att kunna skriva anonymt i ett forum är helt olika saker, säger Christina Herthnek och berättar att hon väckt frågan om en visselblåsarfunktion i ledningsgruppen.

— Det kommer vi att titta på efter sommaren, kanske kan vi ha den tillsammans med Skogstyrelsen som har en sådan funktion på plats.

Fackförbundet Saco har inte tagit ställning i frågan om anonymitet.

— Det finns både för- och nackdelar med en öppen diskussion. Men om det ska leda någonstans är det förstås bättre om man inte är anonym. Vi ska diskutera vidare efter sommaren, säger Eva Kjell, Saco-ordförande på Jordbruksverket.