Det berättar ordföranden Bernt Richt, som leder den 160 medlemmar stora klubben, som är en "sammanslutning av motorcykelhistoriskt intresse" som det står i stadgarna från 1988.

Där framkommer även att klubbens uppgift är att i "kulturbevarande syfte verka för att gamla och tekniskt intressanta motorcyklar och mopeder tillvaratas och bevaras".

Jubileumsfest i november

Klubben bildades den 6 november 1988 och av den anledningen planeras det för en jubileumsfest i just november månad.

Men det är nu som det är högsäsong för mc och mopeder, varför det blir en hel del aktiviteter även under sommaren i tecken av jubileum.

Närmast väntar alltså en motor- och grillträff i Anneberg.

Medlemmar från hela Småland

– Tanken är att vi ska samlas antingen vid dammen i Anneberg eller i Pilaboparken, berättar Bernt Richt, som har med sig en hel pärm full av nostalgi från klubbens 30-åriga historia.

Medlemmar kommer inte enbart från Nässjötrakten utan föreningen har genom årens lopp lockat även långväga medlemmar.

– Ja, vi kan gott och väl säga att vi har medlemmar från hela Småland, men de flesta finns givetvis runt Nässjö.