Hon har nyligen utsetts till Årets unga juristalumn vid Handelshögskolan i Göteborg. Det betyder att hon bland annat har fått ett resestipendium och ska fundera ut vad som kan ge henne mer inspiration att värna barns rätt, i hennes arbete inom Frälsningsarmén. Där leder hon organisationens arbete om övergreppsfrågor och människohandel.

Idealitet viktig

Från Nässjö. Madeleine Sundell är uppvuxen i Nässjö och är över julen hemma hos föräldra..

Idealitet viktig

Från Nässjö. Madeleine Sundell är uppvuxen i Nässjö och är över julen hemma hos föräldrarna, Göran Sundell och Kristina Eckerberg Sundell.

Var scout. Madeleine var med i scouterna i Frälsningsarmén i Nässjö. Att vara engagerad där ideella insatser var viktiga präglade henne.

Var volontär. Hon tog studenten på Brinellgymnasiet 2003, har jobbat som volontär och pluggat juridik.

Det är stora ämnen. Madeleine vill inte gärna ge konkreta exempel, av omsorg om de drabbade, även om hon har sett och hört vad som har hänt många offer för till exempel människohandel.

När en utnyttjad kvinna har eller får ett barn har detta barn rätt till en rad saker i Sverige, som till exempel att få gå i skola – men det vet kanske inte mamman. Frälsningsarmén gör en insats där, ofta i samarbete med andra organisationer och med myndigheter.

Ger inte till tiggare

Annons

Madeleine pratar om hemlösa mammor som ibland har barn med i sin situation och vi kommer in på de allt fler tiggare man ser på gatorna i till exempel Stockholm och Göteborg.

Ger hon pengar till en sådan, när hon går förbi?

– Nej, svarar hon med fast röst.

– De är i en offerroll de behöver komma ur, förklarar hon.

Men det hjälper väl inte om man är hungrig?

– Nej, men däremot händer det att jag erbjuder mig att köpa något att äta. Alla vill inte det. Jag har också försökt förklara att det finns tak över huvudet att få, vi i Frälsningsarmén har ju härbärgen.

Men hur ska de ta sig dit? Där samarbetar många: Frälsningsarmén har sängarna, Stadsmissionen erbjuder sig att hämta upp och skjutsa hemlösa och Stockholms Lokaltrafik låter bli att sätta dit hemlösa utan låter dem åka gratis, förklarar hon.

Och Stockholms skattebetalare bidrar med ekonomiska resurser.

Problemet hemma

Där hittar vi det som Madeleine också jobbar med: att bena ut vem som bäst ska göra vad.

Många av tiggarna vi nämnde har åkt hit från ett och samma land: Rumänien. Den omedelbara hjälpen, tak över huvudet, ett mål mat och sedan en biljett tillbaka hem, den kan alla få. Men vad har de att återvända till?

– Där kan Frälsningsarmén hjälpa till på plats. Vi ska se vad vi kan göra i Rumänien för de här människorna. Skolor? Annat? Där är vi tyvärr inte störst. Vi kan skicka ut mer folk. . .