— Det blir mönstring redan efter sommaren för tjejer och killar som är födda 1999. De första värnpliktiga kallas sedan in till tjänstgöring i januari, berättar Marinette Nyh Radebo, pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist.

— Försvarsmakten har både budget och lokaler för att kunna ta emot en ny värnpliktskull under 2018 och 2019. Tyvärr kan jag inte säga vilka förband som kommer att ta emot värnpliktiga. Det avgör Försvarsmakten.

På Eksjö garnison är man redo åter att ta emot värnpliktiga. Man har den kapacitet som krävs om man får frågan av försvarsmaktens ledning.

— Så är det. Den verksamhet vi har idag kan även rymma värnpliktsutbildning, säger Madelene Lago, informationschef på Ing 2

Skälet till att värnplikten återinförs är att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde försämrats och för att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera tillräckligt många frivilliga militärer.

— För att uppnå den numerär som krävs i den nya militära organisation vi planerar för är det nödvändigt att åter utbilda värnpliktiga vid sidan av yrkessoldater, förklarade försvarsminister Peter Hultqvist vid sitt Eksjöbesök nyligen.

Värnplikten har varit vilande sedan 2010.

Annons

Regeringens beslut innebär att alla som är födda 1999 och 2000, både män och kvinnor, snart kommer att få information om vad beslutet om återinförd totalförsvarsplikt innebär.

– Intresse, motivation och vilja är en grundbit i rekryteringen och jag tror att det kommer att vara väldigt avgörande, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Allan Widman är ordförande i riksdagens försvarsutskott och pratade med tidningen tidigare i veckan.

— Infrastrukturen för en nysatsning på värnpliktiga finns kvar så det är bara att köra igång när beslutet väl är taget, sa Allan Widman då.

— Lokaler tror jag inte blir något problem. Det finns lämpliga utrymmen för förläggning och utbildning på förbanden. Det som kan ställa till det på en del håll är bristen på officerare. Men jag är övertygad om att det går att lösa genom att använda sig av kunniga yrkessoldater som handledare vid vpl-utbildning, trodde han.

Även försvarsminister Peter Hultqvist var mycket positiv till att införa värnplikten uppgav han vid sitt besök på Höglandet för några dagar sedan.

Försvarsmakten har fått i uppgift att planera för att minst 4 000 personer per år ska genomföra grundutbildning med värnplikt under åren 2018 och 2019.

Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017, och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från 1 januari 2018.

Totalt kommer omkring 13 000 kallas till mönstring.