Centerpartisten Bengt Koltman vill att Eksjö kommun ska fortsätta kampen för Oskarshamnsbanans persontrafik, genom att bygga ett nätverk utmed järnvägslinjen.

– Det vore lämpligt om Eksjö kommun tog initiativ till en arbetsgrupp med kommuner och samhällsföreningar. Det måste byggas upp ett engagemang, menar Bengt Koltman.

Han har väckt frågan vid en allmänpolitisk diskussion i kommunfullmäktige, och planerar att skriva en motion. Framför allt småorterna utmed banan drabbas av de indragna kommunikationerna, ser Bengt Koltman.

Annons

– De dör ju de här orterna. Jag tror att det är oerhört viktigt för de här samhällena att de får tillbaka sin järnväg.

– Det är ju en väldigt smidig kommunikation.

Eksjö var huvudorten

När Oskarshamnsbanan stod färdig 1874 var Eksjö huvudorten för den då privata järnvägslinjen. Efter andra världskriget förstatligades banan, och 1990 övergick driften till länstrafikbolagen.

Under flera år vände tågen i Hultsfred, men 2011 återupptogs persontrafiken utmed hela banan. Det blev tre dagliga turer mellan Nässjö och Oskarshamn i ett samarbete mellan länstrafiken i Jönköping och Kalmar.

Få resenärer

Tillströmningen av resenärer inom Kalmar län blev dock mycket begränsad, och även mellan Eksjö och Hultsfred var antalet resenärer förhållandevis få till antalet.

Konsekvensen blev att persontrafiken lades igen. Satsningen blev kortvarig. Från och med tidtabellskiftet i december förra året går tågen enbart mellan Nässjö och Eksjö.

Bengt Koltman åkte med en av de sista avgångarna inför nedläggningen, och hade för avsikt att spela ett tapto vid varje station utmed sträckan. Det blev en ljudande protest.