LÄS MER: Här hittar du alla inkomna frågor och svar i #kandulova

– Kan ni lova att kulturen i Eksjö kommer att få en plats och möjlighet till att växa och utvecklas här i Eksjö? Hur och vad kommer ni att göra för att detta ska ske?

Det undrar Crille Atting, regissör och projektledare vid Teatertolvan. Så här svarar de lokala politikerna:

Eva Ekenberg, (MP):

– Ja! Miljöpartiet i Eksjö vill prioritera den sociala hållbarheten i vår kommun. I denna spelar kulturen en viktig roll. Rent konkret vill vi bland annat sänka avgiften till kulturskolan samt främja och stödja det lokala föreningslivet.

Carina Lindström, (M):

– Ja! Vi vill fortsätta främja och stödja olika kulturföreningar då det är en viktig grund till kommunens attraktivitet. Många är vi, både barn och vuxna, som deltar själva eller som tar del av de olika kulturarrangemang som finns och då syftar jag på kultur i vida termer, allt från kulturskola till veteranbilsträffar. Vi planerar under rådande omständigheter inte att bygga något kulturhus utan tror att kulturen kan spira ändå i ett gynnsamt klimat.

Annons

Relaterat: Det här är #kandulova: Så gör du

Sebastian Hörlin, (S):

– Ja! Kulturverksamheten är på många sätt viktig då kulturverksamhet skapar attraktivitet, glädje och gemenskap för kommunen. Vi vill se att kulturen i kommunen växer i framtiden och kommunens del i detta är framförallt att stötta föreningar med den hjälp de behöver, bland annat ekonomiskt genom bidrag. Dessutom vill vi på kort sikt sänka avgiften för kulturskolan och på lång sikt vill vi skapa en kulturskola som är helt avgiftsfri.

Alexander Lowejko, (V):

– Ja! Kulturen i Eksjö kommun är en av våra tre prioriterade frågor. Vi vill skapa ett allaktivitetshus för kulturföreningar med replokal, ateljé, danslokal, och en scen med mera. Vi vill också att alla barn ska ha möjlighet att gå i kulturskola och att kulturskolan ska innehålla dans, teater, bild och form samt musik.

Relaterat: Nu kommer du närmare din politiker

Sven-Olov Lindahl, (L):

– Ja! Kulturen är viktig i Eksjö och kommunen ska genom kulturskola, föreningsbidrag och riktade evenemangsbidrag fortsatt stödja detta. För framtiden är det önskvärt med en ändamålsenlig lokal för konserter och teater men under kommande mandatperiod saknar kommunen ekonomi för en sådan satsning.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hade vid artikelns sammanfattande ännu inte svarat på frågan.

Crille Atting, regissör och projektledare vid Teatertolvan, vill inför valet veta hur politikerna ser på kulturens framtid i Eksjö kommun.

LÄS MER: Ställ din egen fråga med #kandulova här!

Relaterat: Över 100 frågor under första dygnet till Hall Medias valsatsning