Karlgren kommenterade kritiken från Sverigedemokraterna, som gick ut på att majoriteten i Nässjö kommun borde förutsett att det skulle bli ett stort underskott för socialnämnden. SD menade att det fanns flera parametrar, som pekade på det.

Karlgren kontrade med att SD varit tysta i såväl socialnämnden som i kommunfullmäktige och inte opponerat sig om budgetprognoser eller budgetplaner.

– SD får tycka precis vad de vill, men att hävda att man förutsett Socialnämndens stora underskott stämmer inte. Försäkringskassans omprövningar har man inte ens nämnt vid något tillfälle. Däremot ser jag att de läser den ekonomiska uppföljningen precis som alla andra. Att revisionen i efterhand har synpunkter är just i efterhand. I socialnämnden har SD inga som helst synpunkter på ekonomin utan är helt tysta, säger Anders Karlgren (M), som är ordförande för socialnämnden.

Relaterat: SD-kritik mot underskottet i socialnämnden
Relaterat: Karlgren (M) bemöter SD:s kritik mot socialnämndens underskott
Relaterat: "Vi har inte varit tysta tidigare"