Trafiken mellan Mariannelund och Eksjö ersattes av bussar. Tågtrafiken mellan Eksjö och Nässjö finns kvar men har under de senaste åren drabbats av inställda avgångar och långvariga driftsproblem.

Skälen till nedläggningen var nog korrekta i sak och de beslut som fattades rimliga och logiska utifrån de förutsättningar som gällde då. Men då var då. För Kristdemokraterna i Eksjö och i Region Jönköpings län är frågan om återupptagen persontrafik från Mariannelund till Jönköping, men också på hela sträckan mellan Nässjö och Oskarshamn, en viktig framtidsfråga. Möjligheterna till effektiv pendling påverkar var människor vill bo och verka. Att tåget går påverkar dessutom känslan av tillhörighet och närhet till resten av regionen.

Idag bidrar inte minst våra nyanlända medborgare till att fylla bussarna som går istället för tåget. I den regionala transportplanen lyfts behovet av att elektrifiera sträckan för att slippa köra på diesel. Både behov och tekniska möjligheter förändras och vi måste blicka framåt.

Utan direktanslutningar till Jönköping blir restiden orimligt lång, särskilt för boende utanför Eksjö tätort. Kristdemokraterna kommer att driva på för fler direktanslutningar till Nässjö från Mariannelund via Eksjö till Jönköping. Vi vill dessutom att Eksjö kommun tar initiativ till en process tillsammans med fastighetsägaren för att göra stationshuset i Eksjö till en varm och välkomnande plats för både Eksjöbor och besökare. Att ha tillgång till en varm kopp kaffe i väntan på tåget eller bussen borde vara självklart. Varför inte bedriva servering i någon form av socialt företagande? Idag möts resenärerna av en kal vänthall, en skräpig omgivning och en byggnad med tomma fönster som signalerar att stadens storhetstid är förbi. Eksjö kan bättre och det är dags att vi visar det!

Annons

Kristdemokraterna i Eksjö

genom

Mattias Ingeson, ordförande