Rektor Anna Karlsson berättade om verksamheten där bland annat kartläggning av nyanlända barns kunskaper äger rum. Här får också föräldrar en första inblick i det svenska samhället och här finns öppen förskola.

– Det jag tilltalas av med Navet är hur man verkligen ser och möter individen. Det är kanske det allra viktigaste i hela integrationsarbetet, säger Mattias Ingeson.

Goda samhället

Besöket vid Navet blev ett möte med både elever,föräldrar och personal där också Monica Samuelsson (KD) från barn- och utbildningsnämnden fanns med. Även bokbussen fick ett besök av Ingeson som avslöjade att han länge närt en dröm att få åka med just en sådan. Det blev det möjlighet till när bussen gjorde sin sedvanliga förskolerunda.

– Bokbussen är något av sinnebilden för det goda samhället. För mig står den för bildning och demokrati och att detta är något som vi tycker är så viktigt att vi är beredda att köra det hem till din tröskel, säger Mattias Ingeson som själv är bosatt med familjen i Russnäs och ser hur bokbussen också bidrar till en levande landsbygd.

En av Mattias Ingesons drömmar har varit att åka med en bokbuss. Vid besöket i Vetlanda infriades denna dröm.
Foto: Monica Samuelsson

Siktet inställt

Mattias Ingeson är Kristdemokraternas första namn från Höglandet till riksdagen. Sedan tidigare är han engagerad i såväl kommun- som regionpolitik. Nu är siktet inställt på Stockholm.

– Det som är unikt för våra Höglandskommuner är att så mycket av samhällsgemenskapen utgår från människors och företags egna engagemang. Vi har ett starkt civilsamhälle och dessa krafter, i kombination med ett solidariskt ansvar för den som behöver stöd och hjälp, det är precis så jag tycker att vi bygger det goda samhället, säger Ingeson.

Annons

På regionplan slår Ingeson fast vikten av ett starkt akutsjukhus i Eksjö och täta direktturer mellan Jönköping och Höglandskommunerna.Det är förutsättningar för att människor ska vilja och kunna leva, bo och arbeta här. Sjukhusets framtid handlar om att vara den attraktiva arbetsplatsen där personalen upplever sig delaktig men sjukhuset är så mycket mer. Höglandets hela framtid är beroende av ett starkt akutsjukhus.