Kristdemokraten Anton Axelsson tycker det är bekymmersamt att den politiska majoriteten med Socialdemokrater, Moderater, Centern och Västerpartiet inte ser den problematik som finns.

Han fick avslag på sin motion med förslag för att stärka tryggheten med säkerhetssystem bland annat.

”Berättelser från skolan ligger till grund för min motion” skriver han i ett mejl.

Givetvis är inte alla elever otrygga, men 57 procent har i LUPP-undersökning uppgett att våld förekommer.

”Jag lider med de killar, tjejer och personal som upplevt hotfulla situationer på skolan, långt ifrån alla incidenter blir kända”. Han ser et ansvar att trygga elevers skolgång som politiker.

”När vi har en situation där majoriteten fortfarande lägger locket på och stoppar huvudet i sand så blir jag bekymrad. Vi måste får till en diskussion kring saker som inte fungerar bra på Brinell.”

Smålands Dagblad har bjudit in Anton Axelsson och gymnasiechefen Richard Weibull för en debatt på webben. Weibull avböjer dock med motiveringen att han som tjänsteman inte vill möta en politiker. De har olika roller och olika perspektiv.

Anton Axelsson vill också framhålla att han hade önskat fler lägenheter på Lillsjögården som nu ska byggas ut. Forserum expanderar menar han. En tillagning av mat på Lillsjögården hade varit önskvärt, men han ser också en möjlighet med Rosenholmsskolans kök. Han vill inte att maten körs från kök i Nässjö.

Annons