Eksjö Tattoo går av stapeln 9-11 augusti i Eksjö. Som tidningen tidigare skrivit så blir Hans Majestet Kongens Garde det stora dragplåstret. Men den norska orkestern får sällskap av flera andra höjdare.

"Alla detaljer kring deltagande orkestrar och föreställningens innehåll är inte helt klara än, men förutom Hans Majestet Kongens Garde och Hemvärnets Musikkår Eksjö så kan vi nu meddela att även Marinens Ungdomsmusikkår, Brunswick Accordion Band och Southern Highlanders Pipes & Drums är klara för årets Eksjö International Tattoo", berättar Thomas Samuelsson, projektledare för evenemanget som tillsammans med Torgny Hanson, konstnärlig ledare, sätter ihop programmet i ett pressmeddelande.

Ungdomlig prägel

Vid årets upplaga av evenemanget kommer vi förutom toner med militära förtecken att få ta del av både säckpipor och dragspel.

Annons

Marinens Ungdomsmusikkår bildades år 2002 i samarbete med Marinens Musikkår och dåvarande Försvarsmusikcentrum. Kåren har erkänts som en musikkår med god musikalisk kvalitet och förmåga.

"För oss är det naturligt att ungdomen ska finnas representerad i programmet. Det är de som är framtiden för musikkårerna och blåsmusiken", förklarar Thomas.

Brunswick Accordion Band är en dragspelsorkester som kommer från fiskebyn Annalong på Nordirland. Orkestern bildades 1958 och har under de senaste åren vunnit flera tävlingar på Irland och i Storbritannien. Orkestern, som idag består av 35 medlemmar, deltar årligen i cirka 25 marscher och 10 konserter.

"Brunswick Accordion Band tror vi kommer att vara ett spännande inslag som bryter av det traditionella innehållet vid ett tattoo", berättar Thomas.

Från England

Southern Highlanders Pipes & Drums, som kommer från södra England, återvänder till Eksjö International Tattoo med sina säckpipor och trummor. Southern Highlanders Pipes & Drums spelar en traditionell musik som vanligtvis förknippas med militära säckpipeorkestrar vid skotska regementen. Orkestern bestar av amatörmusiker i varierande åldrar och som kommer från alla delar av Storbritannien.

"Säckpipor hör till ett tattoo och när vi fick frågan från Southern Highlanders Pipes & Drums om de kunde få komma tillbaka till Eksjö International Tattoo så nappade vi på det direkt. De är en väldigt skicklig och spelglad säckpipeorkester", menar Thomas.