Marcus Axelsson, chef för kommunens tillväxt- och utvecklingssektor, väckte idén om en jobbmässa där arbetsgivare och potentiella arbetstagare kunde mötas. Värsta farhågan var att det bara skulle komma några få för att plocka på sig reklampennor, men besöksantalet blev betydligt större än så.

Många besökare

Fakta: jobbmässan

Jobbmässan arrangerades av Eksjö kommun och hölls i Olsbergs arena 12 november. Ett 30-tal arbe..

Fakta: jobbmässan

Jobbmässan arrangerades av Eksjö kommun och hölls i Olsbergs arena 12 november. Ett 30-tal arbetsgivare hade montrar på mässan. Inom tusen dagar beräknas lika många jobb vara lediga.

Källa: Marcus Axelsson

Responsen blev så pass bra att jobbmässan återkommer i kommunal regi, men vartannat år. Den ska också genomföras på våren, då man tror att risken är mindre för att den kolliderar med andra arrangemang.

Annons

Ambitionen är också att ha mindre montrar än vid premiären, för att få plats med fler utställare. Kritiken från en del av besökarna var just att det fanns för få företag inom den egna branschen att ta kontakt med.

Jobbmässan ska även arrangeras över två dagar, där fredagen särskilt är tänkt för skolorna.

Det har framförts förslag om att jobbmässan ska ambulera runt på Höglandet just för att lyfta fram fler arbetsgivare, men där tvekar Eksjö kommun.

Värnar engagemang

— Jag ser faran att engagemanget försvinner, säger Marcus Axelsson.

Utvägen blir i stället att arbetsgivare i närområdet får möjligheten att medverka i jobbmässan. Avståndet ska dock fortfarande vara inom pendlingsavstånd. Ambitionen är främst att jobbmässan ska täcka kompetensbehovet hos Eksjös arbetsgivare, och även locka fler att bosätta sig i kommunen. 

En särskild inbjudan gick till avgångsstudenter vid universiteten i Linköping, Jönköping och Växjö. Ett 50-tal tog chansen att stifta bekantskap med Eksjös näringsliv.