Relaterat: Så mycket tjänar sjuksköterskorna på Ryhov – här har de högst löner
Relaterat: BB-krisen i Jönköping: Mammor tvingas föda där det finns plats

Det har varit stundtals hård en diskussion om huruvida statsbidrag är bra och pålitliga eller om de stökar till i en redan planerad vårdutveckling med sina diktat över hur miljonerna ska användas. Alliansen har väntat med att lägga ut statsbidragen i sina förslag till hur vården ska utvecklas medan de rödgröna har drivit på för att de ska ut och göra nytta för patienter och personal.

Överens

Nu är den innersta kärnan av politiker överens. Totalt rör det som om statsbidrag från regeringen på 205 miljoner varav det nu är klart hur 140 miljoner av pengarna ska användas. Några förslag är att:

• Förlossningsvården får 59,3 miljoner för att stärka kvinnohälsa och förlossning. Arbetsmiljön ska bli bättre, arbetstider ska ses över och personaltäthet ska öka.

• 35,8 miljoner går till insatser inom psykisk hälsa, framför allt förebyggande insatser som självinläggning och mobila team. Ungdomsmottagningar får 4 miljoner och lika mycket till att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatri, samt äldres psykiska hälsa.

• 34,4 miljoner ska leda till ökade öppettider inom primärvården, bättre tillgänglighet och patientkontakt för patienter med komplexa behov.

Kortar köer

– Här ser vi styrkan med en socialdemokratiskt ledd regering, säger oppositionsrådet Marcus Eskdahl (S) i ett eget pressmeddelande.

Han poängterar att pengarna inte ska gå till att täppa till de underskott som finns, bland annat inom primärvård och kirugi.

Annons

Strategiska satsningar

Mia Frisk (KD) är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon påpekar att statsbidrag är tillfälliga tillskott och att man nu är överens om att satsa dem strategiskt för nytta på både lång och kort sikt.

– Men vi har sedan lång tid arbetat med att själva utbilda barnmorskor genom utbildningsanställningar, men det tar lite tid, säger Mia Frisk (KD) i ett pressmeddelande från Region Jönköpings län.

Hälso- och sjukvården är inne en en stor omställning och i hela länet det finns 23 olika områden som är under utveckling, enligt regionen.

– Det är viktigt att alla de här satsningarna följer regionens strategi som är Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som vi har påbörjat, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.