– Detta ser vi ju som positivt på en framtida omvandling mot mer permanentbebyggelse eftersom det underlättar med ett regelverk i området istället för två, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Per Sixtensson.

Tidningen har tidigare berättat om områdesbestämmelserna som varit en begränsning för de som har ett fritidshus och vill öka på arenan.

När de kom till 1988 var var ett av syftena att hålla nere bebyggelsen eftersom man hade enskilda anläggningar och i miljöaspekt ville skydda sjön. Men när nu den tekniska infrastrukturen, med bland annat pågående installation av kommunalt vatten och avlopp runt Hunsäsen, så har förutsättningarna ändrats.

Upphävandet av områdesbestämmelserna handläggs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen och har under sommaren gått igenom både samråd och granskning.

– Vi har inte fått in några negativa synpunkter från varken de boende i området eller länsstyrelsen, säger Sixtenson.