Kicki Alm är tillsammans med Ida Rydh projektledare för initiativet Årets unga ledande kvinna som för fjärde året i rad kommer att genomföras i Jönköpings län. Hittills har 78 unga ledare nominerats och förhoppningen är att kunna bygga på listan ytterligare.

– Vi fortsätter med det här initiativet för att det behövs, säger Kicki Alm.

Hon berättar att Jönköpings län fortfarande ligger i botten i Sverige med kvinnor på 28 procent av chefsposterna.

– Det här är ett faktum som vi vill medvetandegöra, fortsätter Kicki Alm.

– Och det gör vi genom att lyfta de goda förebilderna och låta dem inspirera.

LÄS MER: ”Jag har försökt att göra skillnad under det här året”

Ida Rydh är en av projektledarna för Årets unga ledande kvinna, hon var själv med på den första listan.
Foto: Patrik Svedberg

Fakta: Kriterier

Poolia och juryn bedömer de nominerade utifrån följande kriterier:

√ Är en ledare bo..

Fakta: Kriterier

Poolia och juryn bedömer de nominerade utifrån följande kriterier:

√ Är en ledare boende i Jönköpings län

√ Är kvinna född 1983 eller senare

√ Kan uppvisa resultat av sitt ledarskap

√ Är en förebild i sitt sätt att agera

√ Har en förmåga att inspirera sin omgivning

√ Inte är en del av tidigare års listor

Mer information: https://aretsungaledandekvinna.se/nominera/

Annons

Vill nå ut mer

Den nya nomineringsperioden pågår mellan den 3 oktober och den 18 november och då är alla välkomna att nominera en ung ledande kvinna i länet (se kriterier i faktaruta).

Begreppet ledare är brett utan exakt definition eller skarp gräns och riktar sig till ledare inom alla branscher - från politiken till föreningslivet - som känner sig eller betraktas som ledare.

Efter ett gallringsarbete kommer en lista att presenteras i februari 2019 på omkring 25 nya namn.

– Det är viktigare att vi har namn på listan än att vi fyller listan för att nå upp till ett visst antal personer, säger Kicki Alm.

– Något år hade vi 23 stycken, och något år 30 stycken. En av utmaningarna den här gången är att nå ut bredare i länet, vi hoppas att vi får en större spridning.

LÄS MER: Så gjorde Ikea och Eva för att bryta manstrenden - och locka fler kvinnor

Filicia Björkman vann titeln "Årets unga ledande kvinna 2017".
Foto: Arkivbild

Ett nytt pris

Första pris är en inspirationsresa och ett årskort hos Friskis & Svettis. Från och med i år delar dessutom StyrelseAkademien ut en styrelseutbildning ”till den person som visat störst potential att vara med och bidra till att öka andelen kvinnor i länets styrelser”.

Även i år kommer bidrag från sponsorer att användas till ledarutbildningar inom Ridsportalliansen.

– Det blir ett sätt för oss att ge tillbaka, vi vill inte bara lyfta fram ledare utan även utveckla genom olika aktiviteter och på så sätt bygga på ledare underifrån, säger Kicki Alm.

LÄS MER: Så såg senaste listan ut

Eva Skogeryd vann titeln ”Årets unga ledande kvinna 2016”.
Foto: Robert Eriksson