På fredagen höll civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt, partiledare i Vänsterpartiet, en gemensam pressträff om hur de vill att vinster i privata företag inom skola och omsorg ska hanteras.

— Det har länge funnits och det finns en folklig ilska, säger Shekarabi Ardalan till TT.

Jonas Sjöstedt uppger att det är en tekniskt komplicerad lagstiftning som regeringen och Vänsterpartiet föreslår. Syftet uppges vara att pengarna ska gå till verksamheten.

Annons

— Vi kommer att göra det ganska ointressant för den som vill tjäna pengar att ge sig in i välfärden, säger Jonas Sjöstedt.

Enligt förslaget kommer det att krävas en ny typ av tillstånd för privata aktörer som vill verka inom skola och omsorg. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill införa en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital.

Enligt lagförslaget måste bolagen skilja på privata och offentliga medel i sin verksamhet så att det ska kunna gå att kontrollera hur skattemedlen används.

— Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor. Det är pengar som behövs i vår gemensamma välfärd och skulle räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare. När vi ställer krav på att en större del av våra skattemedel ska gå till verksamheten finns förutsättningar för att höja kvaliteten, säger Ardalan Shekarabi till TT.

Inte alla privata aktörer omfattas av lagförslaget om vinsttak i välfärden. Undantag föreslås gälla för bland annat ideella stiftelser.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om vinstbegränsningar kommer sannolikt inte att få stöd i riksdagen. Både Allianspartierna och Sverigedemokraterna har hittills sagt nej. Därmed finns ingen majoritet för förslaget.