Jürgen Beck, utvecklingschef på Eksjö kommun, berättar om utvecklingen på arbetsmarknaden mellan öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd.

Öppet arbetslösa för december 2016 låg på 4,3 procent av arbetskraften, inte av befolkningen utan de som förväntas arbeta. Den andelen är så kallad registerbaserad arbetskraft.

— Siffran har ökat något, med 1,2 procent jämfört med för ett år sedan, säger Jürgen.

Lär sig nya saker

Mycket av arbetskraften placeras i något som kallas för program med aktivitetsstöd.

Annons

— Personerna finns till förfogande men går kanske något program för att lära sig någonting. Den andelen har sjunkigt något sett till året 2015.

— Om vi räknar de som finns till arbetsmarknadens förfogande, som är arbetslösa och går i något program, så är det ungefär sju procent av arbetskraften. Det gäller då personer mellan 16-64 år, förklarar Jürgen.

Långt från arbete

När det gäller ungdomsarbetslösheten, mellan 18-24 år, har Eksjö en ganska hög siffra jämfört med Höglandet menar Beck.

Öppet arbetslösa ligger på 6,2 procent och är på väg uppåt. Program med aktivitetsstöd ligger på 3,9 procent och har i stället gått ner med 2,3 procent jämfört med förra året.

Totalt sett är det drygt 10 procent av ungdomarna som är arbetslösa och står till förfogande till arbetsmarknaden.

— En relativt stor andel av dem som är arbetslösa är utrikesfödda. Det är inte bra eftersom de ofta står längst bort från arbetsmarknaden.

— När jag menar utrikesfödda handlar det inte om tyskarna eller finländarna utan då det de som har blivit kommunplacerade här. Det är fler män än kvinnor som är arbetslösa.