Ledningen från båda sidor säger sig vara nöjda med överenskommelsen, men i intervjuer med tidningen visar sig både prestige om käbbel om vem som egentligen kommit med förslagen. Det finns också olika åsikter om vad som ska göras.

Till exempel berättar de rödgröna att jourcentralen ska flyttas från Hälsans vårdcentral till Ryhov. Det har diskuterats av och till genom åren och nu finns det med i budgeten.

— Det blir smidigare för de som söker vård, och även för personalen, att få de undersökningar som behövs på ett ställe och i och med att det gäller kvällar och helger så finns lediga lokaler, sa Sibylla Jämting (MP).

Inga pengar avsatta

Förändringen bör kunna genomföras under 2018 men när frågan om jourflytten ställs till Alliansen blir svaret att det ska utredas. Allianspolitikerna säger sig veta att det inte är populärt bland vårdcentralens anställda och Malin Wengholm säger att det inte finns några pengar avsatta till förändringen.

De rödgröna framhåller att inget är oklart utan att de förslag och formuleringar i den beslutade budgeten gäller.

— Det är vår politik som styr nu, vi har fått igenom hundratals av våra förslag, i smått och stort, säger Sibylla Jämting.

Måste få genomslag

Annons

Några exempel är tio miljoner till höjd grundbemanning, tio miljoner till att förstärka förlossningsvård och kvinnohälsovård, sex miljoner till att utveckla arbetstidsmodeller, två miljoner för att minska sjukfrånvaron särskilt till kök, städ och serviceverksamheter.

— Nu är det viktigt att budgeten nu får genomslag, vi ska ut och informera om vad som gäller i verksamheterna och för invånarna, säger Carina Ödebrink

Från Alliansen framhåller Malin Wengholm att mycket i grunden är allianspolitik, till exempel hela investeringsbudgeten. Rune Backlund (C) tillstod att budgeten är beslutad och att det är den man ska jobba efter under året.

Bråttom för S

Frågan är vad som hinns med på ett år och vilket styre det blir i regionen från januari 2019, efter valet. Budgetförslagen kan utvecklas eller förändras, beroende på hur makten formas. Så en icke alltför avancerad gissning är att de rödgröna vill gå snabbare fram medan Alliansen kanske inte har lika bråttom.

— En lärdom man kan ha efter förra valet, 2014, är att det behövs en tydlig och stabil politisk ledning. Så valet nästa år är helt klart väldigt viktigt för vilken utveckling regionen ska ha, säger Carina Ödebrink.

Siktar på Alliansstyre

För Alliansen är också framtidsbilden tydlig.

— Vi har ambitionen att det ska vara en Alliansmajoritet efter nästa års val.

Sverigedemokraterna går dock inte att räkna bort, även om de i praktiken ställts utanför inflytande genom överenskommelsen mellan Alliansen och de rödgröna.

Samuel Godrén förklarade, från talarstolen, att partiet är fortsatt pragmatiskt mot alla partier, men att det aldrig kommer att bli ett stödparti. Anne Karlsson föreslog att SD skulle få en post som oppositionsråd eftersom SD nu är det enda oppositionspartiet.