Kvinnan ansökte om 3 500 kronor i ekonomiskt bistånd för att ta sin son till en doktor i Göteborg där omskärelsen skulle utföras. Hon ansökte även om bidrag för resekostnaderna dit och hem.

Socialnämnden i hemkommunen avslog hennes begäran. Motiveringen var att omskärelse inte kan betraktas som ett medicinskt nödvändigt ingrepp.

Kvinnan överklagade då till förvaltningsrätten som nu har avgjort ärendet.

Förvaltningsrätten konstaterar först att socialtjänstlagen ger möjlighet till stöd utöver det grundläggande försörjningsstödet, exempelvis för läkarvård.

Ändå avslår förvaltningsrätten kvinnans överklagande. Detta med samma motivering som socialnämnden: bistånd betalas bara för medicinskt påkallad läkarvård.

I det här fallet har kvinnan inte kunnat visa på något medicinskt motiv för omskärelse av sonen. Kulturella skäl räcker inte heller för att motivera bistånd för ingreppet, då omskärelsen inte bedöms som nödvändig för att sonen ”ska uppnå en skälig levnadsnivå”. Allt enligt rättens resonemang.