Under Miljöpartiets regionkonferens i Värnamo i helgen deltog förutom kulturministern Alice Bah Kuhnke även riksdagsledamoten Emma Hult. Hon är Jönköpings läns ende riksdagsledamot för Miljöpartiet och bor i Jönköping.

Hennes stora fråga just nu är byggandet. Byggprocessen behöver bli mer miljöanpassad, anser hon. Emma driver på hårt i frågan i riksdagen. Hon är själv byggnadsingenjör och har egna erfarenheter av byggindustrin och har täta diskussioner med bostadsministern, Peter Eriksson, om saken.

– Tidigare har vi fokuserat på energiåtgången i uppvärmningen. Där har vi jättebra lösningar idag, säger Emma Hult, som nu vill rikta fokus mot själva byggprocessen.

Annons

– Vi bygger nästan allt i betong idag. Det kräver enormt mycket energi att tillverka och tas dessutom av en ändlig råvara.

Emma vill se att vi byter ut betongen mot trä, även i de stora byggnationerna.

– Trä växer upp på nytt och binder koldioxid.

Idag byggs stora betonghus ofta med prefabricerade byggelement. Processen är rationell och industrialiserad. Det går att göra motsvarande med trä, anser Emma.

– Vi behöver göra det lika enkelt att bygga i trä som betong. Boverket har fått i uppdrag att titta på hur det kan göras enklare att välja trä när man ska bygga.

Det handlar inte nödvändigtvis om att ta bort all betong.

– Man kan ha hisschaktet i betong, till exempel och resten trä. Kan man få bjälklaget i trä vinner vi oerhört mycket.

Emma har varit runt en hel del i länet och tittat på de byggnationer som finns. Hon betonar de offentliga beställarnas ansvar i frågan. När kommunala bostadsföretag, kommuner, stat och regioner ska bygga bör man beakta möjligheten att använda trä