En förändring av arvodesreglementet där Nässjö kommunalråd måste ha uppdraget på minst 40 procent väcker reaktioner från politikens opposition. Hansen och Huber är båda kommunalråd på 25 procent.

Etelka Huber (MP) förstår inte varför majoriteten ska lägga sig i hur de mindre partierna med valteknisk samverkan delar upp oppositionsposten som de finner bäst.

Men hinner du verkligen sätta dig in i politikens många områden på tio timmar i veckan?

— Jag är tacksam för de 25 procenten, men får fortfarande lägga ned mycket tid på min fritid, svarar hon.

Hur mycket uppskattar du?

— Svårt att säga, jag vågar inte skatta det, det varierar vecka från vecka.

Upplever du att det finns politiskt kraft på 25 procent?

— Vi är i opposition och har inte politisk kraft på så sätt att vi kan påverka besluten så mycket. Man får vara oppositionell och försöka synas och vara med i olika sammanhang. Peka på vad som är bra och vad som är dåligt.

Bo Zander (S), parlamentariska nämndens ordförande, efterlyser mer av konkreta motförslag från oppositionen.

Vad säger du om det?

— Jag upplever att vi kommer med en hel del yrkanden med remissyttranden. Vi försöker lägga olika motioner. Jag tycker att vi gör vad vi kan, svarar Etelka Huber.

Annons

— Vi är mycket synliga i media och det kan upplevas som bekymmer för majoriteten förstås.

Vi kostar inte mer

Anders Hansen (safe) reagerar också på att majoriteten lägger sig i hur oppositionens partier disponerar arvodet för ett kommunalråd.

— Resursmässigt kostar det inte kommunen mer än om man haft två kommunalråd på halvtid, säger han.

Oppositionen delar på ett rum i Stadshuset.

— Jag har aldrig hört någon antyda att kommunalrådstjänsten skulle fördelas på tio personer som Bo Zander ger uttryck för, säger han.

— Det som är viktigt är att man har möjlighet att fördjupa sig och följa med i det som majoriteten arbetar med utöver de sammanträden som jag själv deltar i.

Hinner man läsa in så mycket på tio timmar i veckan?

— Ja, absolut, har man hög ambitionsnivå lägger man ännu mer tid för politiken, kanske 45 procent.

Kan du uppskatta hur mycket tid du lägger politiskt?

— Ungefär halvtid, lite mer vissa perioder när det är budget. Vissa veckor blir det nästan heltid. Man vill ha en dialog med dem i oppositionen, vi tipsar varandra.

Hansen nämner en rad policydokument som han har satt sig in i och menar att han vill förbereda sig inför möten.

— Ska man träffa föräldrarådet på en skola är det rätt mycket arbete att förbereda sig så mötet får ett intressant innehåll, säger han.

Har oppositionen få motförslag?

— Jag tycker vi lägger många motförslag, det är bara att titta i protokoll från sammanträden. Massor av tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden som tyvärr, röstas ned.

— Totalt sett är de fler i förhållande till vad majoriteten lämnar i förslag till sina beslut.