Debatten om kommunens engagemang i Dalbylandet blev den längsta under måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde.

Anna-Lena Svensson (S) förklarade sitt partis inställning i frågan:

— Plånboken ska inte vara det enda som styr vem som ska bo i sjönära lägen.

Sven-Inge Karlsson (C) deklarerade att hans parti hade samma åsikt i ärendet.

— Det här är ett gyllene tillfälle för Ydrebostäder att tjäna lite pengar. Jag tror på det här, sa Sven-Inge Karlsson.

En miljon för två

Även Kristdemokraterna gav sitt stöd till förslaget som innebär att Ydre kommun ska anslå två miljoner kronor till att ställa i ordning tomten i Dalbylandet åt Ydrebostäder.

Annons

Ydrebostäder ska sedan bara betala kommunen en miljon kronor för tomten. Eftersom kommunen kan lyfta momsen belastar inte hela mellanskillnaden kommunen.

Genom den här manövern kan Ydrebostäder sänka kostnaden för nybygget så att hyresnivån inte blir högre än 1 300 kronor per kvadratmeter och år. Det är förutsättningen för att staten ska gå in med ett bidrag på 200 000 kronor per lägenhet.

Ogillade idén

Simon Spaak (M) förklarade att hans parti inte alls gillade det här upplägget. Moderaterna tycker det är fel att kommunen subventionerar ett specifikt projekt på det här sättet när alla andra får betala fullpris.

— Sälj lägenheterna som bostadsrätter om Ydrebostäder inte har de ekonomiska förutsättningarna. Med de här nya spelkorten på bordet kan det finnas privata entreprenörer som är intresserade, sa han.

Hellre villor

Miljöpartiet var också emot. Fredrik Skillermark (MP) förklarade att hans parti inte tycker det är rimligt att kommunen ska avsätta överskottet från projektet Dalbylandet till Ydrebostäders kostnader för att bygga hyresrätter på, platsen.

— Vi anser att bostadsbolaget ska klara detta på egen hand. Pengarna kan behövas till de pågående skolbyggnadsprojekten i stället, sa han och föreslog att tomten skulle säljas till intressenter som vill bygga villor.

Efter omröstning och votering stod det klart att 14 av de 19 närvarande ledamöterna sagt ja till att kommunen fixar tomten åt Ydrebostäder. M- och MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.