– Vi hanterar kommunala förvaltningar på samma sätt som privatpersoner och företag. Därför måste teknik- och griftegårdsnämnden betala en byggsanktionsavgift på närmare 30 000 kronor till oss.

Det säger Mats Holmstedt (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Mindre grönt

Orsaken till avgiften är att den nya parkeringsplatsen utanför Junkaremålsskolan växte under arbetets gång utan att bygglov för ändringen söktes.

Mats Holmstedt förklarar:

– Ursprungligen var 120 kvadratmeter parkmark inritad, mot Sofia Dahlbergs gata.

Den ytan minskades under byggtiden för att istället ge plats åt fler parkeringsplatser, cirka tio stycken.

– Asfalten i sig är inget problem, man kan asfaltera en park om man vill, säger Mats Holmstedt. Däremot är det inte okej att göra parkeringsplatser utan tillstånd.

Bygg- och miljönämnden hävdar att kommunens tekniska sida gjort ändringen med uppsåt. Det har nämligen visat sig att de nya parkeringsrutorna streckats med krita medan övriga platser har markerats med ordinarie färg.

– Dessutom har man satt upp en skylt om handikapplats.

Bygglov har sökts i efterhand och beviljades i veckan. Därmed kan parkeringen tas i bruk.