Kommunen har fått bidrag av Socialstyrelsen på 120 000 kronor för att kunna erbjuda avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. En del av det bidraget har Ydre kommun valt att använda till årets sommarsimskola.

– Vi tar en del av bidraget till det här, säger Helena Eklöf, vid Ydre kommun.

– Det täcker inte alla kostnader för oss, men vi tycker det är jätteviktigt att fler barn och ungdomar lär sig att simma, speciellt när man hör alla alarmerande rapporter om drunkningstillbud. I år ger vi barn och ungdomar chansen att gå på avgiftsfri simundervisning, fortsätter hon.

Färre deltar i simskolan

Ydre kommun har anordnat sommarsimskolor under flera år. De senaste åren har man dock, av oklar anledning, sett ett minskat deltagande.

– För sex, sju år sedan hade vi cirka 120 deltagare. Förra året hade vi ungefär 55 och i år ligger vi på samma nivå som förra året, säger Helena Eklöf, som tror att några enstaka anmälningar till kan droppa in innan anmälningstiden går ut den 22 juni.

Årets sommarsimskolor, som hålls i Rydsnäs och Asbysand från måndag till fredag under vecka 29 och 30, riktar sig till barn och ungdomar mellan 5-18 år.

– Det är viktigt att de får tillfälle att träna ute i sjöar för det är ofta där tillbuden sker, säger Helena Eklöf.

– Det är en simlärare med assistenter som håller i sommarsimskolan på båda platserna, tillägger hon.

En livräddningsdag ordnas i samband med varje simskola.

Annons

Simskola även i Norra Vi

En del av bidraget som kommunen fått, för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, fördelas till föreningar som anordnar gratis aktiviteter för kommunens barn och ungdomar.

– Idrottsföreningen i Norra Vi har fått del av pengarna och kommer att ha avgiftsfri simskola för ett antal barn där, exemplifierar Helena Eklöf.

Simskolan i Norra Vi idrottssällskaps regi sker vecka 28, med start den 7 juli.