Syftet med Boverkets statsbidrag är att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige, skriver Boverket i en pressinformation. Kommunerna som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 65 462 nya bostäder och Sävsjö står alltså för 39 av dessa.

Relaterat: En halv miljon för kommunens nya webbsida

Villkoret för att få bidraget är att man under en tolvmånadsperiod, från augusti till augusti, gett startbesked som möjliggör byggandet av minst en bostad. Dessutom ska man under någon av de senaste två mandatperioderna ha antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Slutligen ska kommunen under de senaste två mandatperioderna ha antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet och ha minst en nyanländ med uppehållstillstånd folkbokförd.

Förra året fick 199 kommuner nästan 1,8 miljarder i statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Då fick Sävsjö 985 388 kronor för 24 bostäder. I år är summan 1 585 430 kronor.

Relaterat: Sävsjö näst bäst i länet på fritid

Mest i länet beviljas Jönköping, 20 540 449 kronor för 1 035 bostäder, och minst Aneby, 650 433 kronor för 16 bostäder.