Tidningen har tidigare berättat att busslinje 123 mellan Huskvarna och Aneby läggs ner. Det är ett sätt att spara pengar för Länstrafiken i Jönköping som är i en tuff ekonomisk situation.

Den aktuella turen går via Lekeryd, Vireda och Hullaryd och är en av sex regionala busslinjer som dras in på grund av för lågt resande.

Annons

I september i år gjordes en mätning av antalet påstigande på linje 123 på hållplatser i Aneby kommun. I snitt var det 2,3 personer per dag och merparten skolungdomar.

Kommunen har möjlighet att köpa busslinjen av Länstrafiken, men kostnaden på över en miljon kronor anses inte vara rimlig.

Sedan beskedet om nedläggningen kom har kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) och samhällsbyggnadschef Michael Wirestam träffat Vireda och Haurida byalag.

Efter den träffen har kommunen arbetat vidare med frågan för att försöka finna en lösning. En offert har tagits in på två turer, från Hullaryd till Lekeryd och tillbaka. Det skulle kosta 280 000 kronor.

— Det är inte försvarbart att betala den summan, säger Lars-Erik Fälth.

Kommunen har också ställt frågor till Jönköpings kommun om möjligt samarbete och hur de löser skolskjuts för elever som eventuellt drabbas av ledläggningen av linje 123.

Något svar har ännu inte kommit till Aneby kommun.

— Vi fortsätter att följa ärenden.