Personal inom förskola och skola hör till dem som möter barn i sitt dagliga arbete. Ibland väcks misstanken att ett barn far illa. Oro för övergrepp, vanvård, bristande omsorg eller riskbeteende som missbruk och kriminalitet ska anmälas till socialtjänsten. Rutinerna för hur det ska gå till har varierat mellan arbetsplatserna.

Personalen ska inte längre behöva fundera på vilka rutiner som gäller eller var de aktuella lapparna som ska fyllas i förvaras. Redan på förstasidan på kommunens intranät Snikke finns numer allt samlat bakom en särskild knapp. Det är bara att klicka sig vidare.

Där finns en anmälningsblankett och länkar till relevant information. Det finns även en beskrivning av hur processen går till och vem som ansvarar för vad.

Ett introduktionspaket har även tagits fram med tanke på nyanställda, men som även kan användas för repetition bland personalen.