Företag, högskolor, branschorganisationer, myndigheter och fristående konsulter hör till dem som deltar i utvecklingen av Västra staden. Framtidsvisionen är att på sikt omvandla området väster om Resecentrum till en ny stadsdel. Där ser kommunen att Träcentrum fyller en viktig roll.

Grundidén med Träcentrum är att ska en arena för samverkan mellan träbranschens olika aktörer. Förhoppningen är att den kompetensen ska tas tillvara i arbetet med att förverkliga Västra staden. Förutom att Träcentrum har ett nätverk med bland annat forskare, finns också en stor erfarenhet av bidragsansökningar.

För att formalisera samverkan mellan kommunen och Träcentrum har kommunbolaget Örnen och Träcentrum skrivit under en avsiktsförklaring.