Personalen som berörs arbetar i den organisation inom socialförvaltningen som byggdes upp i samband med den stora flyktingströmmen för ett par år sedan. Socialförvaltningen planerar nu att lägga ner flera boenden för ensamkommande flyktingbarn i Vetlanda kommun.

– Vi har analyserat situationen utifrån olika scenarier och gjort bedömningen att vi har ett behov av två boenden; ett HVB-boende och ett stödboende. Hur snabbt allt går är svårt att svara på, men vi räknar med att förändringen slår igenom under våren 2018, säger kommunens socialchef Anders Saldner.

Personalen har fått information om varslet, som berör tolv anställda.

Har mbl-förhandlats

Annons

Bakgrunden till den vidtagna åtgärden är den prognos som Migrationsverket har lagt när det gäller vilken takt man tror sig kunna behandla asylärenden framöver, en bedömning av hur många som kommer att beviljas asyl samt antalet beslut om åldersuppskrivningar.

I dagsläget är bedömningen att endast två av kommunens fyra boenden för ensamkommande barn kommer att behövas i framtiden. Enligt Vetlanda kommun har varslet redan mbl-förhandlats. Utan åtgärder riskerar verksamheten gå back med flera miljoner kronor, om prognosen blir verklighet.

– Det är stora belopp, flera miljoner kronor, det handlar om. Vi har alltid möjlighet att dra tillbaka varsel, om situationen utvecklar sig på annat sätt än vad prognosen visar, säger Anders Saldner.

Det är en enskild del av kommunens verksamhet som påverkas kraftigt på grund av faktorer som kommunen inte själv styr över. Kommunen har i övrigt behov av kompetens, varför det finns förhoppningar om att en del av de enskilda medarbetarna som berörs av varslet ska kunna söka andra jobb inom kommunen.

– Vi har ett stort behov av kompetens inom flera områden i kommunen. Vi kommer att göra allt vi kan för att försöka matcha den personal som eventuellt blir uppsagd mot andra tjänster inom kommunen, säger Anders Saldner.

Inom den berörda verksamheten arbetar idag 25 personer.