DET ÄR ingen tvekan om att det ligger goda intentioner bakom.

Men när det gäller skattepengar så kan dessa inte spenderas på alla goda intentioner som politiker eller tjänstemän kommer på.

För det finns trots allt miljontals goda intentioner där ute.

DET JAG pratar om är den så kallade Regnbågsveckan i Vetlanda.

Efter många turer har kommunen, efter ett tjänstemannabeslut, bestämt att det ska anordnas en sådan i september nästa år.

Det kan tyckas fint, men frågan är varför en kommun ska ta sig an sådana uppgifter överhuvudtaget.

KOMMUNALRÅDET Henrik Tvarnö (S) säger till tidningen att det är två sorters människor som har hört av sig till honom angående ämnet.

Det handlar dels om människor som är tacksamma för Regnbågsveckan och dels de som är "rent homofobiska".

Det är förmodligen sant att många av de som hör av sig är homofober som inte vill ha en Regnbågsvecka i Vetlanda. Extrema röster brukar höras mest.

Men det finns även en tredje grupp, som inte hörs, och det är de som inte har några problem med varken homosexuella eller regnbågsveckor, men som anser att kommunen inte ska ha med det att göra.

I JÖNKÖPING brukar organisationen Qom Ut anordna sensommarens pridefestival.

Annons

Jönköpings kommun och Region Jönköpings län är två av organisationens fem samarbetspartners.

Det betyder att flera aktörer är involverade och dessutom varar festivalen egentligen bara i några dagar.

I Vetlandas fall kommer det att pågå i en vecka med enbart kommunen bakom.

Som förslag på aktiviteter har kultur- och fritidschef Stewe Jonsson (som också är initiativtagare) tidigare bland annat sagt att skolor kan ha särskilda temasatsningar eller att det kan hållas föreläsningar för personal och elever i samband med Regnbågsveckan.

Men skolor arbetar redan med dessa frågor.

VETLANDA får mer än gärna ha en egen Regnbågsvecka. Det är inte sakfrågan i sig som är problemet. Det är organisatören.

Precis som vänstern inte är emot skolor bara för att den är emot att företag får driva dessa så betyder det inte att man är emot en regnbågsvecka bara för att man anser att kommuner inte borde driva den frågan.

Kommuner ska vara, liksom staten, sociala skyddsnät som hjälper befolkningen när det går snett samt kunna garantera grundläggande samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg.

Vad kommuner däremot inte bör vara är värdegrundsskolor för vuxna.

DET KAN tyckas torrt och oinspirerande att kommuner ska fokusera på sina kärnuppgifter.

Men det är viktigt att den enkla tumregeln följs, för annars finns det ingen gräns för vilka värdegrundsprojekt som kommuner kan starta igång, bara för att intentionerna är goda.

Stewe Jonsson har tidigare även påpekat att "satsningen inte kommer att innebära några extra kommunala kostnader."

Det får man sannerligen hoppas. Prideveckor och dylikt ska inte finansieras av skattebetalare. Oavsett intentioner.

Den insikten kan förvaltningarna ta med sig när de i januari ska lämna in förslag på aktiviteter inför Regnbågsveckan nästa år.

Läs mer: Trots kritik - Regnbågsveckan blir av

Läs mer: Regnbågsvecka eller inte?

Läs mer: Regnbågsvecka aktuell för Vetlanda