De flesta kommuner i Sverige är oförberedda på skyfall, översvämningar och torka. Det menar branschorganisationen Svensk försäkring som har rankat samtliga svenska kommuners klimatanpassningsarbete. Knappt tre av tio kommuner har avsatt pengar till klimatanpassning.

– Kommunerna måste sätta fart med klimatarbete nu, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk försäkring till SVT.

Sverige står inför flera klimatutmaningar. I slutet av seklet uppskattar SMHI att den årliga årliga nederbörden i Sverige ökat med 30 procent i stora delar av landet.

Klimatanpassning handlar bland annat om att säkerställa att det finns rent dricksvatten i kommunerna vid översvämning eller en längre tids torka. I många kommuner finns också känsliga verksamheter som i dag inte skulle kunna stå emot ett skyfall.

– Till exempel är reningsverk och vattenverk sårbara om det skulle komma för mycket vatten, säger Staffan Moberg.

Översvämning på E4 i höjd med Ryhov, Jönköping.

Regeringen lade i våras fram en nationell strategi för klimatanpassning. Kommunerna har fått i uppdrag att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner. Enligt Svensk Försäkrings årliga klimatanpassningsranking återfinns Jönköpings län på en tredje plats.

Översvämning på E4 vid A6 i Jönköping 2013.
Foto: Bengt Adolfsson

Två kommuner i regionen sticker ut i kommunrankingen. Eksjö, med 30 poäng, hamnar på en tredjeplats bland medelstora kommuner och på sjätte plats totalt. Jönköping återfinns på en femtonde plats. Sämst i länet är Gislaved, Nässjö och Sävsjö.

Annons

Rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete

Placering i rankingen 2017 (poäng inom parentes):

1. Eksjö (30,5)

2. Jönköping (29..

Rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete

Placering i rankingen 2017 (poäng inom parentes):

1. Eksjö (30,5)

2. Jönköping (29)

3. Aneby (24)

4. Vetlanda (21)

5. Gnosjö (19,5)

6. Habo (16,5)

7. Tranås (14)

8. Mullsjö (13)

9. Vaggeryd (11)

10. Nässjö (10,5)

11. Sävsjö (9)

12. Gislaved (7,5)

Fotnot: Värnamo kommun har inte besvarat Svensk försäkrings enkät.