En lång rad av politiker ville säga sitt om den nya äldreplanen i måndagens kommunfullmäktige. Efter en snabb genomgång av kommunens utvecklingsledare Therese Rostedt ville kommunalrådet Stefan Gustafsson (KD), socialnämndens ordförande Annette Gustafsson (C), kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande Christer Sjögren (S) samt Ing-Marie Arwidsson (KD), Therese Petersson (KD), Kerstin Hvirf (S), Kristina Jönsson (V) och Arne Pettersson (M) alla ge sitt bifall till planen. Alla berömde det arbete som ligger bakom den och såg positivt på att man äntligen kan ta beslut kring den.

— Den nya planen gäller för åren 2018 till 2023 med utblick på 2030 i vissa frågor. De fyra grundpelarna i planen är social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor, berättade Therese Rostedt och förklarade att den nya planen flyttar fokus från sjuka till friska där mer hälsofrämjande och förebyggande insatser står i fokus.

Relaterat: Kommunstyrelsen ger tummen upp för ny äldreplan

Stefan Gustafsson berömde särskilt det här nya tänket då det inte bara berör de äldre utan oss alla.

— Det här är en väl förankrad och modern plan som sätter ett nytt anslag då man utgår från det friska. Jag tycker att den är jättebra och väl underbyggd med forskning och statistik. Jag tror att den kommer göra Sävsjö ännu bättre för äldre, förklarade han.

Socialnämndens ordförande Annette Gustafsson (C) tyckte att det kändes bra att planen nu är genomröstad och hoppas att det börjar hända saker nu.
Foto: Caj Källmalm

Socialnämnden förväntas påverkas mest av den nya planen, även den inte bara handlar om äldreomsorg utan också om bostadsbyggande, näringsliv, kultur och utomhusmiljöer. Annette Gustafsson kunde direkt efter kommunfullmäktige inte ge några besked på vad kommunfullmäktiges beslut betyder rent konkret men var nöjd med att den långa resan med planen nu kan börja resultera i handling.

Annons

Relaterat: Vad som hänt med oppositionens motioner

— Jag känner en stor nöjdhet över planen och det känns bra att den är färdig! Alla tycker att den är bred och väl förankrad och jag hoppas att det börjar hända saker nu. Det ska bli spännande att se hur kommunchefen och Sävebos vd tänker om boenden nu, sedan landar det på socialnämnden men jag kan inte säga nu vad det resulterar i, sade hon efter att beslutet klubbats igenom.

Lina Gustafsson berättade om det projekt som genomförs i Sävsjö med hjälp av Skolverket som har riktade insatser mot nyanlända.
Foto: Caj Källmalm

Kommunfullmäktige fick även en genomgång av ett projekt som genomförs med hjälp av skolverket på kommunens skolor. Utgångspunkten är nyanländas lärande, ett kompetenshöjande projekt som kommunen har fått tre miljoner från Skolverket för och som pågår fram till vårterminen 2019.

Projektet har riktade insatser specifikt för nyanlända och innebär att lärare fortbildas samt att skolan genomför åtgärder. Men dessa förbättrar inte bara för nyanlända utan gynnar alla på skolan.

Relaterat: Jävigt men enigt fullmäktige tog sig igenom kommunens ekonomi

— Det gör att lärarna blir bättre, att man effektiviserar rutiner och genomför förändringar som alla får nytta av. Det är nödvändigt för några men positivt för alla, förklarade Lina Gustafsson som är rektor på Aleholmsgymnasiet och en av de som driver projektet.

Läs mer: Efterlängtad äldreplan nästan klar