En stor publik bänkade sig i Gula villan för att vara med när det skulle sägas ja eller nej till att upplåta mark till 14 vindkraft i Bordsjö. Men de fick vänta en stund på kvällens hetaste punkt. Först följde en rad redovisningar av bokslut för bland annat Aneby Bostäder och Amaq.

Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) inledde med att förklara att fullmäktige skulle ta ställning till markanvändning och att det är länsstyrelsen som fattar beslut om själva tillståndet.

Tillsynsnämnden i Aneby är remissinstans och vill få prövat hur det ser ut om parken minskas med fyra verk och om anläggningen går ner till 35 decibel i ljudnivå.

— Det här är svåra grejor, men jag har förtroende för myndigheternas kunskap och yrkar bifall, sa Fälth.

Jimmy Henriksson (L) var flitig i talarstolen. Han pratade bland annat om stora ingrepp i den aktuella kommundelen och att kommunen står inför en stor osäkerhet.

— Det känns väldigt svårt att fatta ett beslut i dag och i morgon ändra riktning. Då är det bättre att stanna upp här och nu.

Annons

— Och jag har svårt att se vad kommunen har för intresse i en vindbrukspark, mer än att vara ett världssamvete. Det kanske finns annat vi kan göra. Jag säger nej.

Anita Walfridsson (M), som yrkade bifall, konstaterade att beslutet om ny klimat- och energistrategi innebär att vi alla måste dra vårt strå till stacken. Hon påpekade att Aneby redan drabbats hårt av klimatförändringarna, till exempel i form av stora översvämningar för ett antal år sedan.

När Maria von Malmborg (MP) som yrkade avslag, påpekade att det ingenstans i Sverige finns så höga vindkraftverk som 250 meter applåderade åhörarna, som trots tillsägelse hade svårt att låta bli att visa vad de tyckte.

Berndt Dahnson (KD), motståndare, konstaterade att tysta områden börjar blien bristvara och menade att det aldrig går att vänja sig vid ljudet från ett vindkraftverk.

Arijana Jazic (S) sade sig vara medveten om hur människor och miljö berörs men tillstyrkte ändå ansökan. Peter Sörensen (SD) ville ta hänsyn till de boende och sa nej.

— Varför offra landsbygden för att en markägare som inte ens bor i Aneby ska tjäna en massa pengar, sa Karl-Johan Spånberger (C) bland annat.

Tobias Kreutzpointer (C), framhöll att det var att det inom hans parti fanns olika yttranden och att varje ledamot fick rösta fritt.

Irene Oskarsson (KD) påminde om att vi som nation ställt oss bakom ganska kraftiga miljömål. Hon påpekade också att det inte är kommunen som ska ta ställning till om vindbruksparken är ekonomiskt försvarbart

— Jag förutsätter exploatören gjort sina kalkyler och säger ja.

Kommunfullmäktige sa ja till kommunstyrelsens förslag om att upplåta mark för vindbruksparken i Bordsjö. Det var efter en votering slutade med 23-8. Flera ledamöter och partier reserverade sig mot beslutet.

Läs mer: Oenigt ja till vindkraft

Läs mer: Namninsamling mot vindkraftpark

Läs mer: Ja till vindbrukspark i Bordsjö

Läs mer: Förening kritiserar vindkraftsplacering